06-38489671 office@tessregelt.nl

Privacyverklaring Tess Regelt

 

Hallo.

Tess Valenta, eigenaar van Tess Regelt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • Tess Regelt
 • Winkelwaard 26, 1824 HM Alkmaar
 • 06-46092379
 • KvK nr. 75470985
 • tess@tessregelt.nl

In het kort

Wij hebben deze privacyverklaring opgesteld om onze en jouw privacy te waarborgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website Tess Regelt.

Informatie automatisch vastgelegd

Deze website maakt gebruik van verschillende webanalysetools (zoals Google Analytics) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze hulpmiddelen gebruiken ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, om standaard internetloginformatie en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over je gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) wordt verzonden naar Google en soms naar andere verkopers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te evalueren en om statistische rapporten over de website-activiteit voor Tess Regelt te verzamelen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Tess Regelt zal nooit (en zal geen derde partij toestaan) de statistische analysetool gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van deze site bij te houden of te verzamelen. De leveranciers van Web Analytics koppelen je IP-adres niet aan andere gegevens die door hen worden bewaard. Noch Tess Regelt, noch de Web Analytics-leveranciers zullen een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een computergebruiker. Tess Regelt zal geen enkel gegeven van deze site koppelen aan enige persoonlijk identificeerbare informatie van welke bron dan ook, tenzij jij die informatie expliciet indient via een invulformulier op Tess Regelt.

Het is mogelijk om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen door de Google Analytics Opt-Out Extension te installeren: Google Analytics Opt-Out Extension. Andere manieren om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen kun je nalezen via deze link.

Cookies uit- en inschakelen

Cookies make the web tick, and hold it together. Maar… Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in je browser aan te passen. Ons Cookiebeleid voldoet aan de nieuwe AVG-richtlijnen.

Deze site maakt ook gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Een voorbeeld van een functionele cookie is het opslaan van de producten die de bezoeker in het winkelmandje plaatst. Ook als je ‘ingelogd blijven’ aanvinkt bij het inloggen, worden cookies geplaatst. Bij een later bezoek word je dan automatisch ingelogd, wat voor veel gebruikers erg prettig werkt. Deze voorbeelden vallen in de categorie functionele cookies.

Externe links

Deze site bevat links naar andere sites. Tess Regelt is niet verantwoordelijk voor de privacy praktijken of de inhoud van dergelijke websites.

Persoonlijke informatie

Wanneer je een vraag achterlaat of een abonnement op onze nieuwsbrief aanvraagt, vraagt Tess Regelt om jouw naam en e-mailadres. Als je een product koopt, vraagt Tess Regelt ook om jouw naam en e-mailadres. Tess Regelt gebruikt andere informatie, zoals de URL van jouw website, je e-mailadres en andere informatie alleen om contact met je op te nemen over updates op Tess Regelt. Jouw persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel aan iemand worden doorgestuurd.

Veiligheid

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder de controle van Tess Regelt te beschermen.

Contact opnemen met ons

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, de praktijken van deze site of hoe jouw informatie op deze website wordt gebruikt, kun je contact opnemen met Tess Regelt door een e-mail te sturen naar tess@tessregelt.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tess Regelt verwerkt je persoonsgegevens in haar administratie wanneer je gebruik maakt van onze diensten (klanten) of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tess@tessregelt.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tess Regelt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief/e-book/cursus
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Tess Regelt verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Tess Regelt maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bijvoorbeeld, door je kredietwaardigheid aan te tasten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tess Regelt bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen die vastgesteld zijn door de Belastingdienst voor de volgende persoonsgegevens:

 

Categorie Bewaartermijn Reden
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar Wettelijke verplichting
Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Wettelijke verplichting
loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen 5 jaar Wettelijke verplichting

 

Bron: Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Tess Regelt verstrekt uitsluitend gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tess Regelt gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tess Regelt en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tess@tessregelt.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Tess Regelt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tess Regelt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via tess@tessregelt.nl.

 

Contact

E. tess@tessregelt.nl

T. 06-38489671

KvK 75470985

BTW NL228583469B01

Koelmanlaan 350, 1812 PS Alkmaar, unit 5.20

Volg ons